«

การสรรหาคณะกรรมการ สอ.กทธ. ชุดที่ 44 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
  ประจำปี 2562 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญฯ    ดาวน์โหลด
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561 – วันที่ 4 ม.ค. 2562 
(ปิดการรับสมัครแล้ว) ดาวน์โหลด

Comments

comments

About the author

dmrcoop