«

»

เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19

สหกรณ์เปิดเงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19
              วงเงินกู้ไม่เงิน 1 แสนบาท
 (วงเงินกู้แต่ละคน = เงินเดือนที่หักชำระหนี้ได้)

– อัตราดอกเบี้ย  4.00  ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
– ผ่อนชำระภายใน  12  งวด
– ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน – 30  ธันวาคม  2563
– สมาชิกใช้สิทธิได้เพียง  1  ครั้ง
– เอกสารประกอบ สำเนาสลิปเงินเดือนหลังสุดก่อนมีการยื่นกู้
(การชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอ
ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อการหักชำระหนี้)

• แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ covid-19    ดาวน์โหลด 

Comments

comments

About the author

dmrcoop