«

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2564

สหกรณ์เปิดรับการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กทธ. ชุดที่ 46
ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 – วันที่ 8 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ตามประกาศ ดาวน์โหลด

ใบสมัครการสรรหากรรมการฯ ดาวน์โหลด

Comments

comments

About the author

dmrcoop