สมาชิกสามัญ

สิทธิการกู้เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันของสมาชิก “สามัญ”