ข้อมูลติดต่อ

  

 

นายประสันตา  ปูชะพันธ์
ผู้จัดการ


ที่อยู่ (การจัดส่งเอกสาร
 :
 ด่วน Express Kerry)

75/10 (อาคาร CCOP) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-644-5264

ที่อยู่ (การจัดส่งเอกสาร : ไปรษณีย์ไทย)
ตู้ ปณ.29 ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร 10413

เบอร์ติดต่อ   :  02-644-5264 , 02-354-3501
FAX             :  02-6448838

E-mail    :  coop_dmr@hotmail.com

ID Line   :  coop026448838