ข้อมูลติดต่อ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ     

นางธัญพร  ลาภานันต์

ที่อยู่สหกรณ์
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู่ (การจัดส่งเอกสาร)
ตู้ ปณ.29 ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร 10413

เบอร์ติดต่อ   :  02-644-5264 , 02-354-3501
FAX             :  02-6448838

E-mail    :  coop_dmr@hotmail.com

ID Line   :  coop026448838